Near Perfect Performance

Logo for Dominik Juszczyk, author of blog  “Near Perfect Performance” and podcast “Z pasją o mocnych stronach”.