Iryzacja, tęczowanie, biol. ubarwienie strukturalne (gr. Iris ‘tęcza’) – zjawisko optyczne polegające na powstawaniu tęczowych barw w wyniku interferencji światła białego odbitego od przezroczystych lub półprzezroczystych ciał składających się z wielu warstw substancji o różnych własnościach optycznych. Występuje m.in. na powierzchni minerałów, macicy perłowej, plamach cieczy (np. benzyny), bańkach mydlanych a czasem w atmosferze – na chmurach. Bywa też wywoływane sztucznie i wykorzystywane przy produkcji ozdobnych iryzowanych wyrobów szklanych i ceramicznych. Nazwa pochodzi z mitologii greckiej od imienia bogini Iris – posłanki bogów, będącej personifikacją tęczy.


Iridescence is an optical phenomenon of surfaces in which hue changes in proportion to the angles of observation and illumination. It is often caused by multiple reflections from two or more semi-transparent surfaces in which phase shift and interference of the reflections modulates the incidental light (by amplifying or attenuating some frequencies more than others). This process, termed thin-film interference, is the functional analogue of selective wavelength attenuation as seen with the Fabry–Pérot interferometer. This is usually seen in plants and animals, soap bubbles, oil films on water, and many other items. In this case, the range of colours will often be rather narrow, usually shifting between two or three colours as the viewing angle changes, while changes in the thickness of the film will produce bands of colours that do not match the rainbow-spectrum, including browns, magentas, purples and blues. The word iridescence is derived in part from the Greek word ἶρις îris (gen. ἴριδος íridos), meaning rainbow, and is combined with the Latin suffix -escent, meaning „having a tendency toward.” Iris in turn derives from the goddess Iris of Greek mythology, who is the personification of the rainbow and acted as a messenger of the gods. Goniochromism is derived from the Greek words gonia, meaning „angle”, and chroma, meaning „colour”.

iridescence

all pics via pinterest

Privacy Preference Center